De Linde CollegeReeks

Collegereeksen, seminars, masterclasses, en trainingen voor de nieuwe zorg.

18 november 2019 – Paul Verheage:

Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van sociale media, vrijemarktwerking en privatisering op onze identiteit. 

Over de collegereeks

Kennisdeling voor de zorg

Stichting De Linde is een 100% ambulante zorgaanbieder en organiseert in het kader van deskundigheidsbevordering voor alle partijen rondom de cliënt een gratis collegereeks die het hele jaar door gaat.

Op deze avonden worden verschillende thema’s door ervaringsdeskundigen, hoogleraren en/of andere experts behandeld. Er komen vragen aan bod als; wat is een licht verstandelijke beperking en hoe ga je daar het beste mee om? Wat doe je met agressief gedrag? Hoe gaan we er voor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft? En nog veel meer interessante onderwerpen!

Wij zijn verheugd dat er, naast onze ambulante begeleiders en zorg-professionals, veel belangstelling is vanuit collega-instellingen en gemeenten voor dit soort avonden. Om deze reden zijn de avonden vanaf januari 2018 opengesteld voor een breder publiek.

Van en voor zorg-professionals

Wij zijn verheugd dat er, naast onze ambulante begeleiders en zorg-professionals, veel belangstelling is vanuit collega-instellingen en gemeenten voor dit soort avonden. Om deze reden zijn de avonden vanaf  2018 opengesteld voor een breder publiek.

Ook in 2019 aansprekende gastsprekers

Bij het collegethema worden gastsprekers uitgenodigd welke door hun rijke ervaring nieuwe en verrijkende inzichten meebrengen.

Paul Verhaeghe

November 2019 – De effecten van sociale media, vrijemarkt werking en privatisering op onze identiteit.

Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in individuele psychische problemen.  

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Samenwerkende organisaties

Up to date met onze nieuwsbrief

Geef u hier op voor onze nieuwsbrief over komende colleges.

Geef een review