De Linde CollegeReeks

Collegereeksen, seminars, masterclasses, en trainingen voor de nieuwe zorg.

4 april 2019 – Xavier Moonen: Taal voor allemaal

Over de collegereeks

Kennisdeling voor de zorg

Stichting De Linde is een 100% ambulante zorgaanbieder en organiseert in het kader van deskundigheidsbevordering voor alle partijen rondom de cliënt een gratis collegereeks die het hele jaar door gaat.

Op deze avonden worden verschillende thema’s door ervaringsdeskundigen, hoogleraren en/of andere experts behandeld. Er komen vragen aan bod als; wat is een licht verstandelijke beperking en hoe ga je daar het beste mee om? Wat doe je met agressief gedrag? Hoe gaan we er voor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft? En nog veel meer interessante onderwerpen!

Wij zijn verheugd dat er, naast onze ambulante begeleiders en zorg-professionals, veel belangstelling is vanuit collega-instellingen en gemeenten voor dit soort avonden. Om deze reden zijn de avonden vanaf januari 2018 opengesteld voor een breder publiek.

Van en voor zorg-professionals

Wij zijn verheugd dat er, naast onze ambulante begeleiders en zorg-professionals, veel belangstelling is vanuit collega-instellingen en gemeenten voor dit soort avonden. Om deze reden zijn de avonden vanaf  2018 opengesteld voor een breder publiek.

Ook in 2019 aansprekende gastsprekers

Bij het collegethema worden gastsprekers uitgenodigd welke door hun rijke ervaring nieuwe en verrijkende inzichten meebrengen.

Xavier Moonen

4 april 2019 – Taal voor allemaal

Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen. Hiervoor was Xavier Moonen werkzaam als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Margo Trappenburg

27 mei 2019 – De participatiesamenleving: een morele kosten-batenanalyse

Margo J. Trappenburg is bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het Maatschappelijk Werk’ op de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen op de Universiteit Utrecht.

Samenwerkende organisaties

Up to date met onze nieuwsbrief

Geef u hier op voor onze nieuwsbrief over komende colleges.

Geef een review