Nieuw: Stichting CollegeReeks

Stichting CollegeReeks organiseert in het kader van deskundigheidsbevordering, voor alle partijen rondom de cliënt, een gratis collegereeks jaarprogramma.

De Linde CollegeReeks wordt Stichting CollegeReeks.

Dit leidt ertoe dat we een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website hebben! Alle informatie over de reeks van dit jaar is te vinden op www.stichtingcollegereeks.nl, meer specifiek is het te vinden op het tabblad ‘Programma’.

Samenwerkende organisaties

tamarinde