Huiselijk geweld – College

Huiselijk geweld is een groot probleem. Als je er zelf als kind mee te maken hebt gehad, is de kans aanwezig dat je hier op een later moment in je leven ook weer mee te maken krijgt. Dit keer misschien wel vanuit een heel andere positie als waar je je eerder in...

Verslaving – Praktische tips voor in de begeleiding

Tijdens het college over Verslaving geven Bram Bakker en Marcel van Bockel tips voor hulpverleners over de omgang met verslaving. Hoe ga je om met een cliënt die verslaafd is? Als je vermoedt dat een client een verslaving heeft, maak het dan bespreekbaar. Dit is...

Zelfdoding – College

Hoe te handelen bij suïcidaliteit? Onder jongeren zijn verkeersongelukken, moord en zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaken. Terwijl verkeersongelukken en moord veel aandacht krijgen in media en hulpverlening, krijgt zelfdoding die aandacht in mindere mate. Door...