College Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is een groot probleem. Als je er zelf als kind mee te maken hebt gehad, is de kans aanwezig dat je hier op een later moment in je leven ook weer mee te maken krijgt. Dit keer misschien wel vanuit een heel andere positie als waar je je eerder in...