Programma overzicht

Collegereeksen, seminars, masterclasses, en trainingen voor de nieuwe zorg.

Komend college: 4 april 2019 – Xavier Moonen Taal voor allemaal

4 april 2019

}

18:30 - 21:30

Hogeschool InHolland Haarlem

Taal voor allemaal

Door Xavier Moonen 

Ondanks beste bedoelingen begrijpen mensen met (zeer) lage taalvaardigheden vele boodschappen niet. Ze begrijpen bijvoorbeeld belangrijke brieven van overheden niet en zo kan er miscommunicatie ontstaan.

Taal voor allemaal wil een beweging zijn voor alle mensen met (zeer) lage taalvaardigheden. Er zijn heel veel mensen die kunnen profiteren van eenvoudig geschreven en gesproken taal.

Lector en hoogleraar Xavier Moonen heeft samen met Koraal Groep het programma Taal voor Allemaal opgezet en zal ons hier tijdens dit college alles over vertellen.

Xavier Moonen

Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen. Hiervoor was Xavier Moonen werkzaam als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

27 mei 2019

}

18:30 - 21:30

Hogeschool InHolland Haarlem

De participatiesamenleving: een morele kosten-batenanalyse

Door Margo Trappenburg 

  • Zelf zorgen voor kwetsbare familieleden, buren en buurtbewoners met een psychiatrische aandoening of beginnende dementie.
  • Mensen met arbeidsbeperkingen opnemen in reguliere organisaties met gewone bazen en collega’s zonder beperkingen.
  • Geen verzorgingshuizen meer. Zo min mogelijk grootschalige instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo min mogelijk kinderen naar het speciaal onderwijs.

 

  • De participatiesamenleving is een inclusieve samenleving, gebaseerd op actieve solidariteit.
  • De verzorgingsstaat was een samenleving met veel professionele zorg en gespecialiseerde organisaties, gebaseerd op passieve solidariteit; via het belasting- en premiebiljet.

Wat is beter en voor wie? In deze lezing maakt Margo Trappenburg de balans op.

Margo Trappenburg

Margo J. Trappenburg is bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het Maatschappelijk Werk’ op de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen op de Universiteit Utrecht.