Programma overzicht

Collegereeksen, seminars, masterclasses, en trainingen voor de nieuwe zorg.

27 mei 2019 – Margo Trappenburg: De Participatie-samenleving; een morele kosten- baten analyse

27 mei 2019

}

18:30 - 21:30

Hogeschool InHolland Haarlem

De participatiesamenleving: een morele kosten-batenanalyse

Door Margo Trappenburg 

  • Zelf zorgen voor kwetsbare familieleden, buren en buurtbewoners met een psychiatrische aandoening of beginnende dementie.
  • Mensen met arbeidsbeperkingen opnemen in reguliere organisaties met gewone bazen en collega’s zonder beperkingen.
  • Geen verzorgingshuizen meer. Zo min mogelijk grootschalige instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo min mogelijk kinderen naar het speciaal onderwijs.
  • De participatiesamenleving is een inclusieve samenleving, gebaseerd op actieve solidariteit.
  • De verzorgingsstaat was een samenleving met veel professionele zorg en gespecialiseerde organisaties, gebaseerd op passieve solidariteit; via het belasting- en premiebiljet.

Wat is beter en voor wie? In deze lezing maakt Margo Trappenburg de balans op.

Margo Trappenburg

Margo J. Trappenburg is bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het Maatschappelijk Werk’ op de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen op de Universiteit Utrecht.

November 2019

}

18:30 - 21:30

Locatie en datum volgen

De effecten van sociale media, vrijemarktwerking en privatisering op onze identiteit

Door Paul Verhaeghe

Kikkers, dat zijn we. Als je die beesten in heet water gooit, springen ze er onmiddellijk uit. Maar ze blijven zitten als ze in een pannetje lauw water dobberen dat langzaam aan de kook wordt gebracht.  Ook wij reageren vaak te laat op veranderingen in onze omgeving, zegt psychoanalyticus Paul Verhaeghe. Net als de kikkers missen we signalen van ons lichaam dat het misgaat, wat allerlei psychische klachten tot gevolg kan hebben.

Maatschappelijke veranderingen zorgen voor een veranderd ik-gevoel. De westerse mens had het nog nooit zo goed, maar voelde zich nog nooit zo slecht. De ideale mens twittert, etaleert zijn leven op Instagram en Facebookt. Hij is altijd druk, moet racen van professioneel succes naar bruisend sociaal leven. En hij geniet zich suf. Of niet?

Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van sociale media, vrijemarktwerking en privatisering op onze identiteit. De norm op dit moment is: wie geen succes heeft, doet niet goed genoeg zijn best. De maakbare samenleving en sociale media verplichten ons tot succes en geluk. De mens kan echter nooit aan deze verwachtingen voldoen. De stress die dit oplevert, leidt tot verlies aan zelfbesef, desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is problematisch geworden. 

Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt in individuele psychische problemen.  

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en hoogleraar aan de Universiteit Gent.