Programma overzicht

Collegereeksen, seminars, masterclasses, en trainingen voor de nieuwe zorg.

18 juni 2020 – Majone Steketee
Hoe doorbreek je het intergenerationele huiselijke geweld? 

18 juni 2020 – dr. prof. Majone Steketee 

}

19:00 Opening

WEBINAR

Huiselijk geweld

Door Majone Steketee en ervaringsdeskundige

De vraag “Ik vermoed huiselijk geweld. En nu?” zal deze avond centraal staan. 

Nog steeds ligt er een taboe op geweld in gezinnen. Niet alleen de kinderen zelf en volwassenen in hun omgeving, maar ook de professionele hulpverleners voelen aarzeling tot handelen. Het is voor hen lastig inschatten wanneer zij mogen ingrijpen in de privésfeer van het gezin, al dan niet met gedwongen hulpverlening. Door middel van deze webinar zal prof. dr. Steketee haar kennis over de theorie en praktische tips delen om het patroon van geweld in gezinnen te doorbreken. Zij wordt hierin bijgestaan door een ervaringsdeskundige. 

Majone Steketee is vanaf eind 2019 wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut. Majone is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2016 is Majone eveneens bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als bijzonder hoogleraar houdt zij zich vooral bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. 

Majone hield en houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Met name kinderen in kwetsbare posities heeft haar bijzondere aandacht, zoals kinderen in de jeugdbescherming, multiprobleemgezinnen of kindermishandeling.