Programma overzicht

Collegereeksen, seminars, masterclasses, en trainingen voor de nieuwe zorg.

Binnenkort het programma voor 2023!

Aankomend college

}

17 november

}

19:00 Opening

Hogeschool InHolland Haarlem

Autisme

Door Geef me de vijf

Geef me de 5 is een methodiek die antwoord geeft op al jouw vragen over autisme. De methodiek is ontwikkeld door autisme-deskundige Colette de Bruin. Colette en haar trainers zijn ware tolken voor mensen met autisme. Zij weten als geen ander wat iemand met autisme nodig heeft en vertalen dit naar toepasbare, praktische handvatten. Met herkenbare voorbeelden en praktische oplossingen geeft de spreker je tijdens deze lezing concrete tips voor de omgang met iemand met autisme. 

Wil jij je aanmelden voor dit college? stuur dan een email naar Collegereeks@stdl.nl 

Han Kemper

Eerdere colleges

}

19:00 Opening

WEBINAR

LVB en Overvraging

Door Lex Wijnroks

Het begrip overvragen, dat samenhangt met het denken in niveaus op verschillende ontwikkelingsgebieden stelt Lex Wijnroks ter discussie. Professionals in de zorg werken bijvoorbeeld vaak met overvragen op emotioneel gebied. Dit komt tot uiting in het veelgebruikte “kunnen en aankunnen”. Volgens Lex is het beter om problemen van mensen met een verstandelijke beperking te begrijpen met behulp van modellen over stress. 

Er zijn aanwijzingen dat mensen met een verstandelijke beperking meer stress ervaren omdat ze vaker worden blootgesteld aan stressoren en ze minder goede strategieën hebben om hiermee om te gaan. Voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen gewone dagelijkse situaties al stressvol zijn. Lex Wijnroks pleit ervoor om zorgvuldig in kaart te brengen aan welke stressoren de persoon (in zijn omgeving) wordt blootgesteld. 

Han Kemper
}

19:00 Opening

WEBINAR

Het belang van bewegen 

Door Han Kemper

Ruim dertig jaar wijdde prof. dr. Han Kemper zijn wetenschappelijk onderzoek naar de vraag of meer bewegen (en minder eten) vanaf de jeugd leidt tot een betere fitheid, minder overgewicht en lager risico op hart- en vaatziekten, osteoporose, rugklachten etc. Hiervoor volgde hij een groep van 600 tieners in hun groei en ontwikkeling tussen 12- en 42-jarige leeftijd.

Han Kemper begon zijn loopbaan als leraar lichamelijke opvoeding, maar was gelijktijdig ook wetenschappelijk medewerker bij de Universiteit van Amsterdam. In 1984 werd hij benoemd tot hoogleraar bij de Faculteit der Bewegings Wetenschappen (FBW) van de Vrije Universiteit (VU). Hij publiceerde als (co-)auteur meer dan 300 artikelen in (inter)nationale tijdschriften, meerdere Nederlandstalige leerboeken en hoofdstukken in internationale textbooks. In 2002 ontving hij als eerste Nederlander de prestigieuze Citation Award voor zijn wetenschappelijk oeuvre op het gebied van sport en gezondheid.

Han Kemper
}

19:00 Opening

WEBINAR

Stress 

Door Theo Compernolle

De druk vanuit de samenleving om altijd maar meer te willen, te moeten en te kunnen is ontzettend groot. Die druk is misschien nog wel groter geworden door de coronacrisis. Hoe voldoe je aan alle verwachtingen, terwijl je nergens fysiek aanwezig kan zijn? Zorgt dit bij jou voor stress? Of merk je aan jouw cliënten dat zij het moeilijk vinden om hiermee om te gaan? Heb je alle tools en kennis nog niet in huis om je cliënten te helpen in het vinden van rust? Het volgende college biedt hulp! Leer hoe stress je vriend kan worden en zelfs een motor tot succes kan zijn van neuropsychiater Theo Compernolle.

Theo Compernolle studeerde geneeskunde is specialist in neuropsychiatrie en psychotherapie. Hij is expert op het gebied van stress in de werkcontext. Hij adviseert wereldwijd mensen en bedrijven bij relationele en emotionele aspecten van leiderschap, met name in relatie tot stress en grote veranderingen. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, met als gevolg dat hij zijn bestseller boek ‘Stress, Vriend en Vijand’ schreef. Daarnaast schreef hij nog 7 boeken en publiceerde hij meer dan 100 (!) wetenschappelijke artikelen.

frank-koerselman
}

19:00 Opening

WEBINAR

Motivatie 

Door Niels van Buren

Hoe bereik je ambitieuze doelen? Hoe verleg je je grenzen en doe je dingen die buiten je comfort zone liggen? Hoe ga je om met tegenslagen? Wat kun je doen om je dromen werkelijkheid te laten worden?  

Bijna iedereen heeft doelen en plannen die soms moeilijk te verwezenlijken zijn. In de begeleiding van mensen met verstandelijke beperkingen of GGZ-problematiek worden constant doelen gesteld. Hoe motiveer je jezelf en de cliënt om hieraan te blijven werken? In het college zal Niels van Buren je leren hoe je het meeste uit jezelf kunt halen en hoe je tegenslagen kunt accepteren.

frank-koerselman
}

19:00 Opening

WEBINAR

Persoonlijkheidsstoornissen 

Door Frank Koerselman

Wanneer wordt een normale karaktervariant ontregelend of destructief? Wanneer kun je spreken van een persoonlijkheidsstoornis? Een persoonlijkheidsstoornis is een stoornis die gekenmerkt wordt door impulsiviteit en emotionele instabiliteit. De gedachten, gevoelens en gedragingen van een persoon met een persoonlijkheidsstoornis wijken af van de norm in een samenleving. Dit veroorzaakt hinder in de omgang met anderen. Hierdoor heeft de persoon in kwestie vaak moeizaam contact met anderen. Zo komt het vaak voor dat er ruzies ontstaan op het werk of in relaties.
De persoonlijkheidsproblematiek gaat vaak samen met angsten, depressies en wisselende stemmingen.
Frank Koerselman vertelt in dit college meer over hoe persoonlijkheidsstoornissen te herkennen en te hanteren zijn.

frank-koerselman
}

19:00 Opening

WEBINAR

Dwang/OCD 

Door Menno Oosterhoff

De dwangstoornis, ten onrechte vaak dwangneurose genoemd is vooral bekend van smetvrees en controlezucht, maar er zijn veel meer verschijningsvormen. De dwangstoornis wordt vaak aangeduid als OCD, obessive-compulsive disorder. Een kensymptoom is een grote onrust die iemand niet van zich af kan zetten ook al weet hij min of meer verstandelijk wel dat het onnodig of overdreven is. Om de onrust te verminderen gaat iemand uiterlijke of innerlijke dwanghandelingen uitvoeren, maar die hebben maar kort effect en de onrust neemt op lange termijn juist toe. Hierdoor wordt het functioneren en/of welbevinden verstoord, vaak in forse mate.

De symptomen van de dwangstoornis worden lang niet altijd herkend als dwangstoornis en men gaat in op de inhoud van de onrust in plaats van op het obsessieve karakter ervan. Psychiater Menno Oosterhoff zal ons in dit webinar vertellen over de meest voorkomende vormen van dwang, hoe je het kunt herkennen en hoe je er het beste mee om kan gaan, zowel voor patiënt als omgeving.