Sprekers CollegeReeks

Uitgelichte sprekers op onze collegereeksen, seminars, masterclasses en trainingen voor de nieuwe zorg.

Majone Steketee

Majone Steketee is vanaf eind 2019 wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut. Majone is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2016 is Majone eveneens bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als bijzonder hoogleraar houdt zij zich vooral bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. 

Majone hield en houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. Met name kinderen in kwetsbare posities heeft haar bijzondere aandacht, zoals kinderen in de jeugdbescherming, multiprobleemgezinnen of kindermishandeling.

Bram Bakker

Bram Bakker studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Zijn artsexamen behaalde hij in 1991. Vervolgens specialiseerde hij zich tot psychiater aan de toenmalige Valeriuskliniek in Amsterdam (thans GGZ inGeest). In dezelfde periode deed hij promotieonderzoek naar de behandeling van paniekstoornis met pillen of praten. Hij promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit.

Als psychiater was hij werkzaam op zeer diverse plekken. Op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Amsterdam, bij het landelijk centrum eetstoornissen Ursula in Leidschendam en op diverse plekken in de GGZ, variërend van polikliniek tot gesloten opnameafdeling. Sinds eind 2015 is hij medisch directeur bij Rodersana. Rodersana helpt personen en hun naasten van verslavingen af te komen. Ook is Bram uitgever bij Uitgeverij Lucht en uitgeverij Water en schreef hij verschillende boeken.

René Diekstra

Professor dr. René Diekstra begon als hoogleraar Psychologie aan de Universiteit Leiden en vervult deze rol inmiddels aan de Roosevelt Academy in Middelburg. Hij is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land.

Dhr. Diekstra schreef meerdere boeken en zal tijdens het college ingaan op zijn kennis omtrent Zelfdoding. Hierin zal hij de voornaamste hedendaagse mis- en opvattingen en inzichten over zelfdoding en pogingen daartoe voorleggen. Wat is zelfdoding precies? Hoe vaak komt het voor? Bij wie en waarom? En wat betekent zelfdoding van een dierbare voor degenen die achterblijven? En de belangrijkste vraag: (Hoe) is dit te voorkomen?

Paul Verhaeghe

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie en hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van sociale media, vrijemarktwerking en privatisering op onze identiteit. De norm op dit moment is: wie geen succes heeft, doet niet goed genoeg zijn best. De maakbare samenleving en sociale media verplichten ons tot succes en geluk. De mens kan echter nooit aan deze verwachtingen voldoen. De stress die dit oplevert, leidt tot verlies aan zelfbesef, desoriëntatie en vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is problematisch geworden. 

Ralph Kupka

Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen aan het VU Medisch Centrum en werkzaam bij GGZ inGeest in Amsterdam en Hoofddorp, en is daarnaast verbonden aan het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van Altrecht GGZ in Utrecht.

Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, en specialiseerde zich tot psychiater in het Academisch Medisch Centrum, waar hij aansluitend werkzaam was als universitair docent.

Nadien werkte hij als psychiater, onderzoeker en opleider psychiatrie bij Altrecht.

Hij houdt zich sinds 1995 bezig met onderzoek naar en behandeling van mensen met een manisch-depressieve stoornis, en promoveerde in 2003.

Margo J. Trappenburg

Margo J. Trappenburg is bijzonder hoogleraar ‘Grondslagen van het Maatschappelijk Werk’ op de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschappen op de Universiteit Utrecht.

Wie is er beter voor wie?
Zelf zorgen voor kwetsbare familieleden, buren en buurtbewoners met een psychiatrische aandoening of beginnende dementie.

Mensen met arbeidsbeperkingen opnemen in reguliere organisaties met gewone bazen en collega’s zonder beperkingen.

Geen verzorgingshuizen meer. Zo min mogelijk grootschalige instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo min mogelijk kinderen naar het speciaal onderwijs.

De participatiesamenleving is een inclusieve samenleving, gebaseerd op actieve solidariteit.

De verzorgingsstaat was een samenleving met veel professionele zorg en gespecialiseerde organisaties, gebaseerd op passieve solidariteit; via het belasting- en premiebiljet.

Erik Scherder

Erik Scherder is hoofd van de afdeling Klinische Neuropsychologie op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Won meerdere malen de VU Onderwijsprijs. De jury schreef onder meer: “Erik is een van de weinige docenten waarbij studenten zo goed als alle colleges hebben gevolgd. Hoe leuk de vorige avond ook was, hoe laat het ook is geworden, de colleges van Scherder sla je niet over.” 

Jim van Os

Jim van Os heeft een achtergrond in psychiatrie en epidemiologie. Zijn werk is gericht op het bevorderen van weerbaarheid bij psychisch lijden en op betere organisatie van de zorg, in samenwerking met patiënten en betrokkenen.

Samen met een multi-deskundige groep werkt hij aan een laagdrempelige publieke GGZ, gericht op verbinding, weerbaarheidsbevordering, zelfmanagement, het belang van taal en concepten en persoonlijk herstel. 

Zijn onderzoek versterkte het inzicht dat omgevingsrisicofactoren als trauma aan de basis liggen van veel psychisch lijden en een specifieke benadering vergen, zowel op het niveau van de individuele behandeling als op het niveau van publieke GGZ in de samenleving.

Damiaan Denys

Damiaan Denys behaalde in 1989 zijn master filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en in 1996 zijn artsexamen aan de KU Leuven.

Nadien specialiseerde hij zich tot psychiater (2002) en promoveerde hij cum laude aan de Universiteit Utrecht (2004).

Sinds 2007 is Denys hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en afdelingshoofd psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum (AMC).

Emile Metselaar

Na de opleiding Toegepaste Psychologie maakte hij voor het eerst kennis met Borderline in de crisis fase. Hij zag daar heftige emotionele schommelingen die hem fascineerden. Emile Metselaar heeft inmiddels verschillende functies binnen de GGZ vervult, waaronder trainer, POH-GGZ en projectleider, op het moment bij GGZ Ingeest/Prezens.

Xavier Moonen

Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen. Hiervoor was Xavier Moonen werkzaam als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog in de verstandelijke gehandicaptenzorg.

Up to date met onze nieuwsbrief

Geef u hier op voor onze nieuwsbrief over komende colleges.

Geef een review